İNKAY Olağan Genel Kurul Duyurusu

İNKAY Olağan Genel Kurul Duyurusu

Sayın Üyemiz,
Derneğimizin Seçimli Olağan Genel Kurulu, 15 Ocak  2017 Pazar günü Saat : 11.00’ de RİXOS DOWNTOWN HOTEL’ de düzenlenecektir. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 22 Ocak 2017  Pazar günü Saat : 11.00’ de RİXOS DOWNTOWN HOTEL’ de çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır. Katılımınızı önemle rica ederiz.
Olağan Genel Kurulumuzun gündemini ekte sunar, yeterli çoğunluğu sağlayabilmemiz için Olağan Genel Kurul Toplantımızı üye arkadaşlarımıza hatırlatmanızı rica ederiz.
Genel Kurulda görüşmek dileğiyle,
 
Sevgi ve Saygılarımızla,
Avni Aker
Yönetim Kurulu Başkanı
 
************************ GÜNDEM ***************************


İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ
GENEL KURUL GÜNDEMİ
 
1. Açılış
2. Yoklama
3. Toplantı Divan Başkanı, Başkan Vekili ve 1 Yazman Seçimi
4. Atatürk ve Türk Büyükleri  için saygı duruşu
5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası
6. Denetçi Raporunun Okunması ve ibrası
7. Tahmini Bütçenin Okunması ve ibrası
8. Yeni Yönetim Kurulu 9 Asıl ve 9 Yedek Üye seçimi
9. Denetleme Kurulu 3 Asıl ve 3 Yedek Üye seçimi
10.Disiplin Kurulu 3 Asıl ve 3 Yedek Üye seçimi
11.Dilek ve Temenniler
12.Kapanış